You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
  3. HÌNH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN


Có 2 hình thức thanh toán: 
  

Cách 1:

Thanh toán sau khi nhận hàng (COD): Quý khách sẽ thanh toán lúc nhận được sản phẩm từ nhân viên giao nhận hoặc nhân viên chuyển phát tại địa chỉ khách hàng đã đăng ký.

 

Cách 2:

Thanh toán bằng cách chuyển khoản trước khi nhận hàng:

  
  
  
  Danh mục làm đẹp


Thương hiệu hợp tác